Activerende Werkvormen

Expertise werkvorm

Toe te passen op kennis leerstof.
Kies een aantal sleutelthema’s.
Verwerk in je opdracht/evaluatie niet alleen kennistoetsing, maar ook een reflectie-onderdeel. Bv. Wat vond je van dit practicum (licht je antwoord toe)? Wat heb je geleerd in dit hoofdstuk of van dit practicum?
Laat studenten in groepen van bv. 4 samen werken, maar laat 2 mensen een presentatie verzorgen.

Studiewijzer

Verschaft leerling en leraar veel duidelijkheid. Dan valt er ook niet over te onderhandelen.

Paneldiscussie


Begrippenlijst


Drie-stappen interview

Stappen:
1. Leerlingen vormen duo’s binnen een groep. Binnen het tweetal interviewt de eerste leerling de tweede leerling.
2. De rollen worden omgedraaid. De tweede leerling interviewt de eerste leerling.
3. Rondje in de groep van vier: de leerlingen vertellen elkaar één voor één wat voor hen de uitkomsten van het interview waren.
Kenmerken:
  • Gelijke deelname van alle leerlingen
  • Alle leerlingen doen mee, mede omdat er weinig mogelijkheden zijn om te ontsnappen.
  • 50% van de klas praat op hetzelfde moment
Mogelijke rollen:
  • tijd bewaken
  • zorgen dat elke lln inbreng heeft
  • plannenLinks:

pdf met honderd Activerende Werkvormen
Hoofdstuk 3 van dit bestand laat een aantal werkvormen zien die bij uitstek geschikt zijn bij samenwerkend leren.